==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc liên hệ đặt tiệc của quý khách.Chúng tôi lưu trữ bất kỳ thông tin nào quý khách nhập trên website hoặc gửi đến Chúng tôi. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho nhu cầu từng khách hàng, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với quý khách khi cần thiết.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN,muc dich va pham vi thu thap thong tin

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN,muc dich va pham vi thu thap thong tin
10 1 11 21 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==