==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin,thoi gian luu tru thong tin

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin,thoi gian luu tru thong tin
78 8 86 164 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==