==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Đèo Cả Phú Yên

Đèo Cả là một trong những đèo lớn và hiểm trở tại miền Trung với khung cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ. Tên “Đèo Cả” có khi Pháp đang xây Quốc lộ 1A. Thời tiết ở đây nhiều mưa và nhiều mây, tạo ra nhiều thực vật đặt biệt

Khám phá sự hùng vĩ của đập Tam Giang khi du lịch Phú Yên Khám phá sự hùng vĩ của đập Tam Giang khi du lịch Phú Yên

Đèo Cả là một trong những đèo lớn và hiểm trở tại miền Trung với khung cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ. Tên “Đèo Cả” có khi Pháp đang xây Quốc lộ 1A. Thời tiết ở đây nhiều mưa và nhiều mây, tạo ra nhiều thực vật đặt biệt. Trước kia, khu này là một nơi sản xuất trầm hương và kỳ nam nổi tiếng. Nay vẫn còn nhiều cây quý mọc tại đây như cẩm, thị, sao, chò, dầu, kiền kiền, và đát.

Đèo Cả Phú Yên - Ảnh 1

Đèo Cả Phú Yên - Ảnh 2

Đèo Cả Phú Yên - Ảnh 3

Đèo Cả Phú Yên

Đèo Cả Phú Yên
70 7 77 147 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==