==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Vietsense Travel chuyên tổ chức Chương trình Quy Nhơn - Phú Yên theo đoàn riêng và đoàn ghép hàng tuần, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành, Vietsense đã đang và sẽ là điểm đến lực chọn đáng tin cập cho mọi quý khách trong hành trình khám phá Quy Nhơn - Phú Yên

Vietsense Travel chuyên tổ chức Chương trình Quy Nhơn - Phú Yên theo đoàn riêng và đoàn ghép hàng tuần, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành, Vietsense đã đang và sẽ là điểm đến lực chọn đáng tin cập cho mọi quý khách trong hành trình khám phá Quy Nhơn - Phú Yên

Tháng 7 vừa qua, Vietsense vừa tổ chức rất thành công Hành trình Quy Nhơn - Phú Yên Theo Đoàn Riêng cho Đoàn Cựu Sinh Viên Đại Học Y khởi hành 28/6 - 1/7, với hành trình 4 ngày 3 đêm khám phá trọn vẹn Quy Nhơn - Phú Yên xinh đẹp, cùng Vietsense nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất vừa qua nhé:

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 1

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 2

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 3

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 4

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 5

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 6

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 7

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 8

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 9

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 10

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 11

Hình Ảnh Chương trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y - Ảnh 12

Hình Ảnh Hành trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y

Hình Ảnh Hành trình Quy Nhơn Phú Yên Đoàn Cựu SV Đại Học Y
45 4 49 94 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==