==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Hôm qua, ngày 27/8, Sở Văn hóa - Thể thao - hành trình Phú Yên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2015). Đây là dịp để toàn tỉnh Phú Yên ôn lại những chặng đường phát triển của Văn hóa – trải nghiệm toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hồ Văn Tiến nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa tỉnh trong thời gian tới là tăng cường tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện kế hoạch của ngành về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tích cực tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương… Vì vậy, cán bộ làm công tác văn hóa của tỉnh phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng với nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.  

Phú Yên: Kỷ Niệm 70 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Văn Hóa - Ảnh 1  

Cũng thông qua dịp này Bộ VH-TT-DL trao kỷ niệm chương cho 37 cá nhân của tỉnh vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Văn hóa.   Như vậy, cùng với việc tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2015), tỉnh Phú Yên đã tổng kết lại những ưu – nhược điểm về văn hóa, thể thao và hành trình mà tỉnh đã làm được, đồng thời thông qua đó nhấn mạnh tới những tiềm năng để từ đó tiếp tục phát triển tỉnh Phú Yên giàu mạnh.  

Phú Yên: Kỷ Niệm 70 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Văn Hóa

Phú Yên: Kỷ Niệm 70 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Văn Hóa
11 1 12 23 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==