==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Theo đó, đối tượng nộp phí là người Việt Nam và người nước ngoài tham quan danh lam thắng cảnh tại di tích Gành Đá Đĩa và di tích Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên với mức thu: người lớn (từ 16 tuổi trở lên) là 20.000VND/người/lượt, trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi) là 10.000VND/người/lượt.

Theo đó, mức thu phí đối với người lớn (từ 16 tuổi trở lên) là 20.000VND/người/lượt, trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi) là 10.000VND/người/lượt.

Thực hiện Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Sở VHTTDL Phú Yên đã ban hành Thông báo số 2011/TB-SVHTTDL về việc quy định mức thu phí, tham quan Di tích Gành Đá Đĩa và Di tích Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh khi đi thăm quan Phú Yên.

Quy Định Mức Thu Phí Tham Quan Gành Đá Đĩa, Phú Yên - Ảnh 1

Theo đó, đối tượng nộp phí là người Việt Nam và người nước ngoài tham quan danh lam thắng cảnh tại di tích Gành Đá Đĩa và di tích Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên với mức thu: người lớn (từ 16 tuổi trở lên) là 20.000VND/người/lượt, trẻ em (từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi) là 10.000VND/người/lượt.

Các đối tượng được miễn, giảm phí gồm:

  • Trẻ em dưới 06 tuổi; người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên;
  • Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;
  • Người có công với cách mạng bao gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ “tiền khởi nghĩa”, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang;
  • Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Phú Yên;
  • Các đoàn khách quốc tế, Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến làm việc tại tỉnh có nhu cầu tham quan.

Ngoài ra, thông báo cũng nêu rõ các loại đối tượng được giảm 50% mức phí là:

  • Nhân dân các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ;
  • Một số đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ gồm Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, các đối tượng chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công, thân nhân liệt sĩ;
  • Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú;
  • Người cao tuổi là công dân Việt Nam, từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi; người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Trường hợp người thuộc diện hưởng từ hai chính sách nêu trên cũng chỉ giảm 50% mức phí.

Quy Định Mức Thu Phí Tham Quan Gành Đá Đĩa, Phú Yên

Quy Định Mức Thu Phí Tham Quan Gành Đá Đĩa, Phú Yên
73 8 81 154 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==